از شما خواهشمندیم حتما موارد زیر را مطالعه نمایید

قوانین ثبت در سایت

ثبت شما در برگه هایی که در آنها رقابتی وجود ندارد و درخواست ها کم است کاملا رایگان خواهد بود

روش های درخواست

صفحات و محدوده هایی که کسب و کار شما در آن دارای مچندین متقاضی باشد با توجه به رقابت صفحه قیمت ها به شما پس از ثبت درخواست اعلام خواهد گردید و در صورت توافق کسب و کار شما نیز در برگه های مورد نظر ثبت خواهد گردید . برای صفحات و محدوده های مختلف قیمت ها کاملا متفاوت خواهد بود و بایستی استعلام گرفته شود .

مدت زمان قرار گیری اطلاعات کسب و کار شما در سایت نیز حداقل یک ماه بوده و برای تمدید آن مجددا باید هزینه پرداخت گردد .

ورود به پنل کاربری جهت ثبت کسب و کار شما

ثبت نام در پنل کاربری