آیا تا بحال از دستگاه های تصفیه آب استفاده نموده اید ؟

جنسیت شما

به نظر شما وجود دستگاه تصفیه آب در منزل اجباریست ؟