ممنوع المعامله کیست و نحوه استعلام ممنوع المعامله بودن و رفع آن

By |۱۴۰۲/۴/۱۲ ۱۳:۲۲:۳۳تیر ۱۲ام, ۱۴۰۲|مقالات|